www.sapanca.nerededir.com
 
ne@nerededir.com
 

> Kocaeli Otelleri Nerededir ?

> Sapanca Otelleri Nerededir ?

> Abant Otelleri Nerededir ?

> Akçakoca Otelleri Nerededir ?

Bilinen yazılı belgelere göre M.Ö. 1200 yılında Frigyalı'ların bölgeye gelmesiyle, bir yerleşim yeri olarak adı geçen Sapanca, gerçek anlamda M.Ö. 378 yılında Btanya Krallığı tarafından kurulmuştur. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Buanes, Sofhan ve Sofhange adıyla anılmıştır. Sapanca ve çevresinde 1075 tarihinde Anadolu Selçukluları'nın gelmesiyle bölge Ayan ve Ayanköy adıyla anılmaya başlamıştır. Haçlı seferleri sonrasında bölge yeniden bizanslılara geçmiştir.

SAPANCA'NIN TARİHİ

Bilinen yazılı belgelere göre M.Ö. 1200 yılında Frigyalı' ların bölgeye gelmesiyle, bir yerleşim yeri olarak adı geçen Sapanca, gerçek anlamda M.Ö. 378 yılında Btanya Krallığı tarafından kurulmuştur. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Buanes, Sofhan ve Sofhange adıyla anılmıştır. Sapanca ve çevresinde 1075 tarihinde Anadolu Selçukluları'nın gelmesiyle bölge Ayan ve Ayanköy adıyla anılmaya başlamıştır. Haçlı seferleri sonrasında bölge yeniden bizanslılara geçmiştir. 1640 yılında Erzurum seyahatine giderken kasabadan geçen Evliya Çelebi, kasaba hakkında şu bilgileri vermektedir.

"Bir zamanlar İzmitli bir ihtiyar buradaki orman ve çalıları temizleyerek saban yürüttüğünden Sabancı Koca adıyla bir köy kurulur. Sonra zaman geçtikçe Mamur bir hale gelerek Kanuni Sultan Süleyman zamanında kasaba olmuştur". Kasabada Sarı Rüstem Paşa 170 ocaklı bir han yaptırmıştır. Güzel bir camisi hamamı ve çarşısı vardır. İmaretleri gök kurşunla kaplıdır. 1000 kadar kremit örtülü ev vardır. İmaretlerin tamamı Mimar Sinan yapısıdır. Bir Pertev Paşa hanı vardır oda Mimar Sinan'ın eseridir. Bu hayrat eserin çoğu Rüstem Paşa'nın olduğu için vakfın mütevellisi tarafından idare edilmektedir. Buranın bir yeni çeri Serdarı vardır. Övüleceklerinden beyaz kirazı meşhurdur. Hamamının dibinde bir ekmekçi dükkanı vardır. Bir dervişin hayır duası bereti ile bir çeşit beyaz ve has ekmek somun pişirirki Sabanca somunu adıyla hertarafta şöhret bulmuştur. Kırk gün bile dursa kuruyup küflenip lezzetini kaybetme ihtimali yoktur. O kadar meşhurdur ki birini ılgarla taze taze acem şahına götürmüşler oda beğenmiş. O kadar lezzetli ve has ekmek olmasını bazıları suyundadır derler. Civarıda bir köy vardır. Sapanca gölünün çevresi 24 mildir. Gölün dört tarafında kasaba gibi 76 tane köy vardır. Bütün halkı bu gölün suyunu içtiklerinden yüzlerinin rengi kırmızıdır. Mahsülleri çoksada bağları yoktur. Sayısız bahçeleri vardır. Bu gölün kenarında bir çeşit kavun ve karpuz olurki ikisini ancak bir eşek taşıyabilir. Gölün içinde 70-80 tane kayık ve çırnık (zahire kayığı) vardır ki köyden adam, kereste ve sahir eşya getirirler.

Gölde bulunan 70-80 çeşit balıktan avlayarak satarlar. Alabalığı, sazan balığı, turna balığı luna balığı gibi tatlı su balığı çok lezzetli olur. Kuvvet ve ferahlık verirler. Gölün derinliği çoğu yerde 20 kulaçtır. Suyu gayet saf ve berraktır. Kıyısındaki köylerin kadınları elbise yıkadıkları zaman asla sabun sürmezler. Ne yıkasalar temiz ve beyaz tülbent gibi olur. Adı geçen somunuda bu suyla yoğurduklarından pamuk gibi ekmeği olur. XVII yy. Sapanca Kapudan Paşa eyaletine bağlı kocaeli livası içinde bir kaza merkezi idi.

Bu durumunu XIX yy. kadar devam ettirmiştir. 1837 yılında İkinci Mahmut Döneminde Adapazarı kaza merkezi haline getirilmiştir. Sapanca buraya nahiye olarak bağlanmıştır. İzmit-Bolu yolu Sapanca' dan geçmekte idi. Katip çelebi Cihannüma adlı eserinde bu yolun Sapanca kısmı hakkında yolun burada yarım mil su içinden geçtiğini ve suların kabarık olduğu zaman üzengiye çıktığını kaydetmektedir. Aynı tarif 19 yy. ilk yarısında Charles Texir tarafından yapılmıştır. Bir saat kadar gölün kumları üzerinde gidilmiktedir. Bazı yerlerde sular eğer kolonlarına kadar çıkar. 1890 yılında Sapanca' ya gelen demir yolu yukarıda sözü edilen dar kıyıdan yarma açılmak süretiyle geçilmiştir. Demir yolunun inşaasından sonra karayolu ihmak edilmiş ve hemen hemen geçilmez olmuştur. cumhuriyet devrinde karayolu gölün dar kıyısından değil, yamaçların gerisinden geçirilmiştir. Böylece kasaba tarihi ulaşım yolu görevini hem demir hemde karayolu ile yerine getirmeye devam etmiştir. 1950 li yıllarda E5 karayolunun gölün karşı kıyısından geçirilmesiyle sapanca bir müddet önemini yitirir gibi olduysa da 1989 yılında TEM OTOYOLU nun ilçeden geçmesi ile tarihi misyonuna yeniden kavuşmuş oldu.

İKLİMİ

İlçe ve çevresinde Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında geçiş iklimi hüküm sürer. Kışlar yağışlı ve az soğuk, yazlar ise sıcak ve kurak geçer. Ancak yaz kuraklığı Akdeniz iklimine, göre Karadeniz ikliminin etkisi ile hafiflemistir. Yıllık ortalama sıcaklık 13,5 derece, en soğuk ay Ocak, en sıcak aylar ise Temmuz-Ağustos aylarıdır. Yıllık yağış miktarı 500-1000 mm civarında olup orta yağışlı bir yöredir. En fazla yağış kış, en az yağış ise yaz aylarında düşer. Kışları kar yağışları olağandır, ancak yerde kalma süresi azdır.

Yörede havadaki nem oranı (bağıl nem ort.%72) oldukça yüksektir. Bu da yaz sıcaklarının etkisini artırarak zaman zaman bunaltıcı havaların oluşmasına sebep olur. Kuzeyden esen rüzgarlar kısın havayı soğutur, yazın ise serinletir. Güneyden esen özellikle, lodos kış ve bahar aylarında etkili olup havanın zaman zaman okdukça ısınmasına sebep olur.

> Video Teknolojili Firma Rehberi

> Video Teknolojili Otel Tanıtımı

> Video Teknolojili Dersane

> Video Teknolojili İşletme Tanıtımları

> Video Teknolojili Bireysel Mesaj

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Sapanca'nın Dağları gür ormanlarla kaplı iken, diğer alanlar meyve bahçeleriyle doludur, İlçe ve çevresi ülkemizin en yeşil yörelerindendir. İlçe merkezinden güneye Samanlı Dağları'na doğru çıkıldıkça orman örtüsü gürleşir. Ormanlık alan, Yanık Deresi'nin göle aktığı, yerden başlar; doğuda Sakarya Nehri'ne, güneyde ise Mühlipınar Deresine kadar uzanır. Yüzölçümü 140 km2 olan ilçede ormanlar 10.543 hektarlık alanla ilçenin %65'ini kaplar.Sapanca' nın dağlarında; yüksek kısımlarda ağaçların çoğu kayın olmak üzere gürgen, çam, köknar, kızıl ağaç, meşe, ıhlamur, kestane ve kavak gibi pek çok ağaç türü bulunur.

EKONOMİ

İlçemizde çeşitli meslek dallarında en son verilere göre 14 anonim, 5 kollektif, 123 limited, 13 kooperatif ve irili ufaklı toplam 1075 tane de şahıs işletmesi mevcuttur. İlçemizdeki başlıca ekonomik faaliyet meyveciliğe dayalı tarımdır. Bunun yanı sıra hemen hemen her dere kenarında kurulmuş olan alabalık çiftliklerinde kültür balıkçılığı yapılmaktadır, Son yıllarda turizmin gelişmesiyle birlikle bu akına dönük işletmelerin sayısı artmıştır, Sapanca'nın gelecekteki ekonomik yaşamında en fazla önem kazanacak olan ticaret türü belki de tarla balıkçılığı olacaktır. Sapanca çevresinde bulunan bol miktardaki kaynak suları da ilçeye ekonomik girdi sağlamaktadır. Mahmudiye Köyü'nde tesisi yapılan Mahmudiye Membaa Suyu ticari amaçlı kullanılan en eski kaynak suyudur. Toprakları altındaki zengin su kaynaklarının değerlendirildiği ilçemizde Kırkpınar'daki Kristal Su ve İstanbul Dere Vadii'nde Erdemli Köyünde bulunan Hünkâr Su ve Canpınar Su, kurulmuş olan su isletmeleri'ndendir.

İlçemizde. 26 marangoz atölyesi, 13 demir doğrama atölyesi, 15 fırın, 23 lokanta, 13 çay ocağı ve kahvehane, 23 berber ve kuaför, 3 yorgancı, 16 mobilya ve beyaz eşya, 5 pastane, 4 oto tamircisi, 12 terzi, 14 konfeksiyon tuhafiye, 12 ayakkabıcı, 3 manifaturacı, 15 nalbur, 37 market ve bakkal olmak üzere yaklaşık 250 esnaf ve zanaatkar bulunmaktadır.

TURİZM

Bir göl ve yeşillikler beldesi olan Sapanca'nın bugün için ön planda olan turistik değeri gölüdür. Gölün tabii bir güzellikle insanı çeken öyle tarafları vardır ki, bu görünüş insana haz ve mutluluk verir. Bütün göl kıyılarından çepe çevre plaj olarak istifade edilebilir. Bugün Sa-panca'nın bu güzelliklerinden istifade etmesini bilenler, yazın buraların keyfini çıkarmaktadırlar.

SAPANCA GÖLÜ

Göl yeşilliklerin ortasında mavi bir pırlanta gibidir. Görmek isteyenlerin kolaylıkla gelmesini sağlayacak hertürlü ulaşıma açıktır. Sapanca Gölü ve çevresinin tabiat güzelliği çok sayıda turist çekmektedir.Yine göl çevresindeki irili ufaklı dağlar, iklimi, tabi güzellik görüntüsü bakımından gölü ve civarını rekreasyon maksatları için daha elverişli hale sokmaktadır.

PİKNİK ve DİNLENME ALANLARI

Atatürk İl Ormanı Uzunkum Köyü çıkışındadır. Sapan-ca Gölü manzaraları teperlerden görülebileceği mesire yerleriyle, yaz kış yakın yöre insanlarının gözde mekanları arasındadır. Seçkin çam ormanı ve güzel bir şekilde düzenlenmiş park alanları, kesin bir dinlenme olanağı sağlar.

FESTİVALLER ve TÖRENLER

Kurtuluş Günü Törenleri: Sapanca'nın 22 Haziran 1921 günü düşman işgalinden kurtarılması anısına her yıl 22 Haziran günü tören düzenlenmektedir. Törenlerde şiir ve halk oyunlarının yanısıra gazilerin gösterileri, spor yarışmaları ve tiyatro gösterileri gibi faaliyetler yapılmaktadır.

Soğucak Yayla Şenlikleri: Kaymakamlık ve Belediyemizin ortaklaşa hazırladığı ilki 13 Ağustos 2000 tarihinde yapılan Soğucak Yaylası Şenlikleri kapsamında halk oyunları, müzik, at yarışları, Karakucak Güreşleri gibi etkinlikler düzenlenmektedir.

Sapanca Belediyesi Kültür ve Sanat Festivali İlk yıllarda kurtuluş günü törenleri kapsamında düzenlenen festival,1992 yılından itibaren her yıl temmuz ayının ilk veya ikinci haftasında iki veya üç gün süreli olarak yapılmaktadır. Festival programında sünnet şöleni, halk oyunları, kitap sergileri, imza günü ve yazarlarla söyleşi, resim ve el sanatları sergisi, çeşitli spor yarışmaları, müzik dinletileri, konser, tiyatro, açık hava film gösterimleri, havai fişek gösterileri yer alan etkinliklerdendir.

Dedeman Göl Evi Panayırı: 18 Temmuz 1999 yılında Dedeman Gölevi'nde ilki düzenlenen panayırda animasyon gösterileri, tanıtım ve satış standları, piknik faaliyetleri ile insanlar çok özel bir yaz günü geçirmişlerdi. Geleneksel hale getirilen panayır her yıl Temmuz Ayı içerisinde yapılmaktadır.

Sapanca Şiir Akşamları: İki gün süreli olarak , ilki 2001 yılında düzenlenen Sapanca Uluslararası Şiir Akşamları'nın üçüncüsü 27 - 28 Haziran 2003 tarihinde düzenlenmiştir. Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla, Sakarya Valiliği, Sapanca Kaymakamlığı ve Sapanca Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Sapanca Uluslararası Şiir Akşamları'na dış ülkeler ve ülkemizden seçkin 25 şair katılmaktadır. Sakarya ili ve Sapanca ilçesi'nin hem turistik tanıtımı hemde ülke şiir sanatına katkıyı amaçlayan şiir akşamları, yapıldığı sahil bantında yakın il ve yörelerden halkın yoğun katılımına sahne olmaktadır.

Kurtköy At Yarışları: Köy koşu sahasında ilkbahar ve yaz mevsiminde 15-20 gün arayla ve bir gün süreyle düzenlenen at yarışları 5-6 katagoride köy bütçesine katkı amaçlı olarak düzenlenmektedir.